הצהרת בריאות | המרכז הישראלי לרפואת הלב - קרדיו-טים

הצהרת בריאות

הצהרת מטופל

חשיפה לנגיף קורונה- COVID-19

** יש למלא תצהיר זה לפני הפגישה עם הרופא  כןלא

  מה מקום מגוריך?  כןלא

  לצערנו לא ניתן יהיה להתקבל למרפאה

  כןלא

  לצערנו לא ניתן יהיה להתקבל למרפאה

  כןלא

  יש ליידע את הרופא/המזכירה הרפואית

  כןלא

  יש ליידע את הרופא/המזכירה הרפואית
  חתימה* (עם העכבר או עם האצבע)
  נשלח מדף: [_url]

  לקביעת תור