הצהרת בריאות | המרכז הישראלי לרפואת הלב - קרדיו-טים

הצהרת בריאות

הצהרת מטופל

חשיפה לנגיף קורונה- COVID-19

** יש למלא תצהיר זה לפני הפגישה עם הרופא

  כןלא
  מה מקום מגוריך?

  כןלא
  לצערנו לא ניתן יהיה להתקבל למרפאה
  כןלא
  לצערנו לא ניתן יהיה להתקבל למרפאה
  כןלא
  יש ליידע את הרופא/המזכירה הרפואית
  כןלא
  יש ליידע את הרופא/המזכירה הרפואית

  חתימה* (עם העכבר או עם האצבע)

  נשלח מדף: [_url]

  לקביעת תור