קלציום סקור

בדיקת קלציום סקור

קלציום סקוראודות הבדיקה

יחד עם התפתחות טרשת עורקים, מתרחשת שקיעה של סידן (Calcium) בדפנות עורקי הלב, ועל כן נוכחות סידן בעורקים הינה ביטוי לטרשת עורקים. בדיקת ה- Calcium Score הינה למעשה בדיקת CT של הלב המאפשרת כימות של טרשת עורקי הלב והערכת חומרתה כבר בשלביה הראשונים. נוכחות וכימות הטרשת מבוטאת במדד הניקרא: TOTAL CALCIUM SCORE. מדד זה משקף את סך הטרשת בעורקים הכליליים ומהווה את המרכיב החשוב ביותר כאשר הקרדיולוג מבצע הערכת הסיכון של כל חולה לפתח בעתיד מחלת לב.

כיצד מתבצעת הבדיקה

בדיקת ה- Calcium Score מתבצעת כמו רוב בדיקות הסי.טי. האחרות, ובה מתבצעת סריקה מהירה ביותר של אזור הלב, אך אין כל צורך בשימוש בחומר ניגודי על בסיס יוד. בדיקה זו מתבצעת ללא מאמץ גופני.

מהו משך הבדיקה

שלושים שניות !

מה ניתן ללמוד מתוצאות הבדיקה

בסריקה המהירה של הלב ניתן לכמת את כמות הסידן הקיימת בעורקי הלב. בסיום הבדיקה מתקבל ציון אשר משוקלל על ידי הקרדיולוג יחד עם גורמי הסיכון האחרים ועל ידי כך ניתן לקבל הערכה מדוייקת יותר של הסיכון לפתח מחלת לב כלילית בעשור הקרוב.

הנחיות מיוחדות לקראת הבדיקה

אין צורך בהכנה כלשהיא לבדיקה.

מסמכים דרושים לצורך הבדיקה

  1. הפניה של קרדיולוג.
  2. אמצעי תשלום שימסר כערבון לתשלום (צ'ק / כרטיס אשראי ) במידת הצורך